About Me

My photo

A lover of nature and colors..

Monday, 2 January 2012

ഒരു കുഞ്ഞു മെഴുതിരി ഉരുകും പോലെ..

ഒരു കുഞ്ഞു മെഴുതിരി ഉരുകും പോലെ കരയുമാ പെണ്‍കിളി കാത്തിരുന്നു ..